PIELGRZYMKA KSM

W Krakowie-Łagiewnikach odbyły się 19 listopada uroczystości Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, w których udział wzięła 50 osobowa grupa młodzieży z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Młodzież z parafii z Zielonej Góry, Szprotawy, Otynia, Żar, Nowej Soli, Świebodzina, Ołoboku, Szczepanowa i Kargowej uczestniczyła w dwudniowej pielgrzymce śladami wielkich Polaków – św. Jana Pawła II, św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Karoliny Kózkówny – patronki KSM. Pielgrzymkę zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Młodzież z KSM uczestniczyła w historycznych uroczystościach w Łagiewnikach, oraz zwiedziła starówkę w Krakowie, następnie pojechała do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie koło Tarnowa. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawowali ks. Marcin Bobowicz – zastępca asystenta diecezjalnego KSM oraz ks. Andrzej Jędrzejowski – asystent KSM w Szprotawie. 20 listopada – młodzi udali się do miejsc związanych z bł. Karoliną – rodzinnego domu, gdzie się wychowała oraz przeszli drogą jej męczeńskiej śmierci. W ten dzień przypadało również święto patronalne KSM – uroczystość Chrystusa Króla. W związku z tym w sanktuarium w Zabawie osiem młodych osób z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej złożyło uroczyste przyrzeczenia przy ołtarzu, w którym znajduje się również trumna z ciałem ich patronki – bł. Karoliny. Kandydaci na członków KSM co roku składają takie przyrzeczenia w całej Polsce, aby w ten sposób móc stać się pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia. – To był wyjątkowy weekend, wspólnej modlitwy, śpiewu, rozmów, a przede wszystkim pełen radości i wiary. Wielu z nas z pewnością naładowało się pozytywnie do działania na kolejne miesiące – mówi Iwona Styrnal z Kargowej.