AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wierni z naszej parafii włączyli się w dzieło Aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla poprzez uroczyste wyznanie wiary. Aktu tego dokonać można było na każdej Mszy Św. Dokonali tego przez podpisanie aktu zawierzenia swoim imieniem, który otrzymali w poprzednią niedzielę. Chętni, podpisany akt przynieśli do świątyni i uroczyście go odmówili. Rozpoczynając tym samym czas świadectwa, który potwierdza naszą przynależność do Jezusa Chrystusa jak naszego Pana i Zbawiciela. W księdze Apokalipsy czytamy: „Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”. Mamy głęboką świadomość, iż w naszych domach i środowiskach żyją osoby, które nie odkryły i nie powierzyły się jeszcze naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Dlatego pragniemy zaprosić Was wszystkich, bracia i siostry abyśmy zanieśli, jako misjonarze miłosierdzia, ten akt do tych osób i zaprosili ich do przyjęcia i podpisania tego ważnego wyznania wiary. Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana jest w Polsce momentem kończącym Rok Miłosierdzia. Jednak jak czytamy w „Komentarzu do Jubileuszowego Aktu”, nie jest „zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim”. Ojciec Święty Franciszek w bulli „Misericordiae vultus” zachęcał do powierzenia Chrystusowi życia Kościoła i całej ludzkości. Prosił o wylanie miłosierdzia Bożego, „aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości”. Nawiązując do tych słów, biskupi polscy podjęli decyzję o ogłoszeniu specjalnie przygotowanego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Treść i tytuł zostały zatwierdzone podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w kwietniu br. Akt jest owocem dialogu i współpracy Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych z przedstawicielami tych ruchów. A oto tekst Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana: „Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”