MSZA ŚW. O UZDROWIENIE

MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE FIZYCZNE I DUCHOWE 14 listopada 2016 o godz. 18:00 w naszym parafialnym kościele została już po raz kolejny odprawiona Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Głównym celebransem był ks. Łukasz. Koncelebrowali: o. Pacyfik Iwaszko (franciszkanin z Krakowa), ks. Mieczysław i ks. Tomasz. Okolicznościowe kazanie wygłosił O. Pacyfik. Nawiązał do wygłoszonej Ewangelii (Łk 18, 35-43) „Niewidomy pod Jerychem”. Możemy utożsamić się z niewidomym siedzącym na drodze, który wołał „Jezusie, Synu Dawida zmiłuj się nade mną!”. Jezus zapytał niewidomego „Co chcesz, abym ci uczynił?, tak też pyta nas, pragnąc abyśmy wypowiedzieli pragnienie swojego serca. Usłyszeliśmy też rozważania dotyczące modlitwy uwielbienia. Na zakończenie Mszy Św. został wystawiony Najświętszy Sakrament i nastąpiła modlitwa o uzdrowienie fizyczne i duchowe prowadzona przez o. Pacyfika. Po niej celebrans podchodził z Najświętszym Sakramentem do każdego wiernego. Odbyło się także poświęcenie soli, wody, oleju i świec, czyli sakramentaliów. Eucharystię wzbogacił zespół muzyczny wspólnoty SYCHAR, włączyli się także w czytania i modlitwę wiernych. Na zakończenie spotkania wszyscy celebransi udzielali indywidualnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk i modlitwą. Można było także zakupić wartościowe książki.