ZADUSZKI – CZAS REFLESJI

6 listopada 2016 roku odbyły ZADUSZKI, program modlitewno-refleksyjny przygotowany przez ks. Andrzeja. Wykonawcami była młodzież z Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży, którego opiekunem jest ks. Andrzej. Spotkanie odbyło się na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie, w miejscu gdzie zawsze odbywa się Eucharystia w dniu Wszystkich Świętych. Hasłem przewodnim był cytat z wiersza ks. Twardowskiego „Spieszcie się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. Słowa te towarzyszyły nam wypisane na symbolicznym krzyżu, który był elementem dekoracji. Modlitewne spotkanie prowadził ks. Andrzej, Wiktoria i Wiktoria. Za oprawę graficzną i muzyczną odpowiedzialny był Krzysztof. Wspomagał Piotr Siuda. Obecny był też ks. Proboszcz Ryszard Grabarski. Wierni trzymali w dłoniach zapalone czerwone i białe znicze. Modlitewne czuwanie wypełnione było rozważaniami, cytatami, nastrojowymi pieśniami, muzyką, a wszystko miało wspaniałą oprawę graficzną wyświetlaną na ekranie. Na zakończenie stworzyliśmy wspólny krąg trzymając się za dłonie. Następnie odśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po Błogosławieństwie w modlitewnym nastroju powróciliśmy do domów wspominając naszych najbliższych, którzy wyprzedzili nas do domu Pana.