MISJE ŚWIĘTE

W dniach 2 – 9 października 2016 roku odbyły się MISJE ŚWIĘTE. Rozpoczęły się w niedzielę 2 października na każdej Mszy Św. Misje prowadzili Misjonarze ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – O. Arkadiusz Sędzielowski (szprotawianin) i O. Jarosław Wachowski. Misjonarze zostali uroczyście wprowadzeni do świątyni i zostały im przekazane: fioletowe stuły, Ewangeliarz i symboliczne klucze. Każdy dzień misyjny miał hasło, wokół którego uczestniczyliśmy w naukach misyjnych, nabożeństwach i Apelu misyjnym. Oto kolejne hasła: poniedziałek „Ogłoszenie Dekalogu”, wtorek „Dzień modlitw i pamięci o zmarłych”, środa „Pojednanie z Bogiem i ludźmi”, czwartek „Dzień Eucharystyczno – Powołaniowy”, piątek „Dzień Ekspiacji za grzechy i wady”, sobota ”Dzień Matki Bożej i dzień Rodziny”, niedziela – zakończenie Misji Świętych na każdej Mszy św. Każda nauka misyjna poprzedzona była pieśnią religijną wprowadzająca w tematykę rozważania.