DZIEŃ TRZECI

Wtorek – 4.10.2016 „DZIEŃ MODLITW I PAMIĘCI O ZMARŁYCH” Uczestniczyliśmy w Mszach Św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00 oraz wysłuchaliśmy nauki misyjne. Po Mszy wieczornej odbyło się nabożeństwo za zmarłych. Przed jego rozpoczęciem ks. proboszcz odczytał imiona i nazwiska wszystkich parafian, którzy odeszli w tym roku do wieczności. Następnie zostały poświęcone lampiony i kwiaty, które w uroczystej procesji zanieśliśmy dla naszych bliskich zmarłych. Lampiony zostały zapalone od paschału. Podczas procesji z lampionami odmawialiśmy różaniec. Po wkroczeniu na teren cmentarza odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zatrzymywaliśmy się na czterech stacjach. Na zakończenie modlitewnego trwania odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.