DZIEŃ PIERWSZY

Niedziela – 2. 10.2016 Na każdej Mszy Św. misjonarze zostali uroczyście wprowadzeni przez naszych duszpasterzy do świątyni. Przekazano im fioletowe stuły, Ewangeliarz i symboliczne klucze. Na każdej Eucharystii wygłoszone zostały nauki misyjne, a o godz. 13:00 odbyła się nauka misyjna dla dzieci oraz o 18:00 nauka misyjna dla młodzieży. Odbyło się też Nabożeństwa Różańcowe.