DZIEŃ ÓSMY

Niedziela – 9.10.2016 „DZIEŃ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTEJ” Na każdej Mszy Św. zostało uroczyste zakończenie Misji Świętej. Nauka misyjna dotyczyła krzyża. Usłyszeliśmy, że czcimy tylko jeden krzyż ten konkretny, na którym umarł Chrystus tylko on jest symbolem zbawienia. Przed zakończeniem Eucharystii o godz. 11:30 ks. proboszcz Ryszard Grabarski odczytał Akt Misyjny, który po odczytaniu został opatrzony podpisami: ks. proboszcza Ryszarda Grabarskiego i prowadzących Misje Święte: O. Arkadiusza Sędzielowskiego i O. Jarosława Wachowskiego. Po zakończeniu każdej Mszy Św. wierni wyszli przed kościół i przed krzyżem misyjnym odmówili Credo, został poświęcony krzyż następnie wszystkie przyniesione przez wiernych krzyże i dewocjonalia. Następnie krzyż misyjny został ucałowany najpierw przez kapłanów, a potem przez każdego wiernego. Jako znak zakończenia Misji Świętych misjonarze oddali ks. proboszczowi stuły, już w kolorze białym, jako symbol przemiany parafii. Był to także dzień podziękowania misjonarzom za ich wspaniały, przepełniony mocą Ducha Świętego czas duchowej odnowy parafii. wszelkie słowa podziękowań będą niewystarczające dlatego dziękujemy prostymi ale z serca płynącymi podziękowaniami BÓG ZAPŁAĆ!!!, A On już w swojej mocy w naszym imieniu Wam łaskami wynagrodzi.