ODPUST W ŚLIWNIKU

ODPUST W KOŚCIELE P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŚLIWNIKU W niedzielę 11 września 2016 roku o godz. 9:30 odbyła się uroczysta Msza św. z okazji odpustu w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Śliwniku. Celebransem Eucharystii był ks. Andrzej, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Przybliżył wiernym znaczenie krzyża – symbolu naszego zbawienia. Uroczystość swoja obecnością zaszczycił ks. prałat Mieczysław, który służył posługą w konfesjonale. Wzbogacona została służba ołtarza o ministrantów z kościoła parafialnego pod przewodnictwem prezesa ministrantów Filipa, obecni byli także ministranci ze Śliwnika. Posługiwał także nadzwyczajny szafarz Piotr. Czytania mszalne zostały odczytane przez świeckich: Patrycję i Natalię. Oprawę muzyczną zapewnił organista Jakub, a śpiewy prowadziła pani Renata. Wspaniałe dary ołtarza zanieśli parafianie. Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Po powrocie do kościoła zostało odśpiewane uroczyste Te Deum. Na uroczystość przybyli także parafianie z kościoła farnego. Parafianie, aby uczcić święto swojej świątyni przygotowali słodki poczęstunek z kawą i herbatą dla wszystkich wiernych na placu przed świątynią. Podczas uroczystości czuło się wspaniałą świąteczną atmosferę. Ponadto widać, że parafianie wspaniale dbają o swój kościół. Za wystrój dziękujemy paniom: Krystynie i Annie. Za poczęstunek dziękujemy : Wiesławie, Danucie, Marii, Kazimierze i Krystynie.