MISJONARZ OBLATÓW MN W PARAFII

MISJONARZ OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ POSŁUGUJĄCY NA MADAGSKARZE Z WIZYTĄ W NASZEJ PARAFII W niedzielę 7 sierpnia 2016 roku odwiedzili naszą parafię Misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej o. Grzegorz i brat Jan. Na każdej Mszy św. o. Grzegorz w ramach kazania dzielił się z nami wrażeniami ze swojej pracy misyjnej na Madagaskarze. Usłyszeliśmy o pragnieniach tamtejszych parafian, trudach, radościach i potrzebach oraz jak to powiedział sam prowadzących nie jest to w większości praca spektakularna, a proza życia pracy kapłana na rozległym terenie. Dowiedzieliśmy się, że za dary pieniężne z Polski został w wiosce wybudowany kościół, który w naszej rzeczywistości nazwalibyśmy szopą, bo jest to budynek drewniany z dachem krytym blachą, ale dla nich wyglądał jak katedra. Usłyszeliśmy tez historię o epidemii malarii, o braku lekarstw i o wyborach, komu leki przeznaczyć. Można było wesprzeć pracę misyjną poprzez zakupienie kalendarza misyjnego na rok 2017 pod hasłem „Nieść nadzieję”. Dzięki uprzejmości o. Grzegorza mogłam zamieścić kilka zdjęć z misji w Madagaskarze.