WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚW.

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 14.05.2016 Oczekiwanie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego zwanego w polskiej tradycji Zielonymi Świętami rozpoczęło się w szprotawskiej farze Mszą Św. o godz. 18:00. Celebransem Eucharystii był ks. Paweł i ks. Adam. Wszystko wprowadzało nas w nastrój oczekiwania przyjścia obiecanego nam Pocieszyciela: pieśni, asysta, kadzidło, 7 świec na ołtarzu trydenckim, czerwony kolor szat liturgicznych. Wierni zebrani w świątyni wraz z kapłanem zjednoczeni w modlitwie oczekiwali przyjścia Ducha Świętego, który ukazywany jest jako powiew wiatru, języki ognia czy też gołębica. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo czuwania pod przewodnictwem ks. Pawła z czynnym uczestnictwem szprotawskiej wspólnoty charyzmatycznej „SYCHAR”. Najpierw uczestniczyliśmy w nabożeństwie słowa. Potem każdy zapalił swoją świeczkę od ognia paschału i z zapalonymi świeczkami odśpiewaliśmy na stojąco AKATYST. Po zaśpiewaniu hymnu do Ducha św. ks. Paweł modlił się indywidualnie przy każdym wiernym poprzez nałożenie rąk z jednoczesnym namaszczeniem olejem z Ziemi Świętej. Czas modlitewnego czuwania swoją modlitwą i śpiewem wzbogacała wspólnota charyzmatyczna SYCHAR, która zarażała wszystkich swoją radością i entuzjazmem wielbienia i modlitewnej postawy wobec naszego Pana i Stwórcy.