SAKRAMENT BIERZMOWANIA

12 maja 2016 roku o godz. 18:00 odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej parafii i z parafii św. Andrzeja. Grupę kandydatów przygotował ks. Andrzej. Każdy kandydat miał zawieszony na szyi krzyż. Sakrament został udzielony podczas uroczystej Eucharystii, którą celebrowali biskup Krzysztof Białasik pochodzący z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a obecnie posługujący w diecezji Oruro w Boliwii oraz ks. Adam i ks. Paweł. Głównym celebransem był ks. biskup. Na początku rodzice kandydatów poprosili jego ekscelencję o udzielenie sakramentu swoim dzieciom. Potem poprosił ks. Proboszcz. Następnie biskup zapytał: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci odpowiedzieli : „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” Wszyscy zebrani kapłani, którzy przybyli z dekanatu wspólnie odmówili modlitwę za młodzież . Po modlitwie biskup podchodził do każdego kandydata i udzielił sakramentu. Świadek kładł prawą rękę na ramieniu kandydata; kandydat trzymał w obu rękach przed sobą karteczkę z informacją o Patronie. Biskup kreślił olejem krzyżma znak krzyża na czole kandydata mówiąc: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.” Bierzmowany odpowiadał: „Amen.” Młodzież aktywnie włączyła się w uczestnictwo Eucharystii: wykonała czytania, zaśpiewała psalm, procesyjnie przyniosła dary ołtarza, odczytała wezwania modlitwy powszechnej. Na zakończenie młodzież podziękowała za otrzymany sakrament wręczając symbolicznie bukiet kwiatów.