DROGA ŚWIATŁA

DROGA ŚWIATŁA PO RAZ PIERWSZY W NASZYM KOŚCIELE DROGA ŚWIATŁA została przygotowana i prowadzona przez ks. Pawła, który po raz pierwszy w naszej parafii zainicjował to nabożeństwo. Odbyło się ono 14 kwietnia po Mszy św. o godz. 18:00 w ramach 8 tygodnia biblijnego. Nabożeństwo DROGI ŚWIATŁA odbywa się podczas liturgicznego czasu wielkanocnego, czyli od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwo to nawiązuje do Drogi Krzyżowej czyli idea jest podobna – medytowanie, adorowanie Chrystusa ale nie Jego boleści ale Jego zwycięstwa. Czternaście stacji to wybrane motywy i spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Na początku nabożeństwa kapłan wniósł uroczyście zapalony paschał i wypowiedział słowa „Światło Chrystusa”. Następnie zostało rozważonych 14 stacji zmartwychwstałego Chrystusa. Po zapowiedzi nazwy stacji pojawiło się wezwanie „Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie” wierni odpowiadali „Żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył.” Następnie został odczytany fragment Ewangelii i krótka medytacja. Wszystko odbywało się w ciemnym kościele przy świetle paschału, dopiero po ostatniej stacji zostało zapalone światło. Oto 14 stacji: 1. JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH, 2. UCZNIOWIE PRZYBYWAJĄ DO PUSTEGO GROBU, 3. ZMARTWYCHWSTAŁY UKAZUJE SIĘ MARII MAGDALENIE, 4. ZMARTWYCHWSTAŁY NA DRODZE DO EMAUS, 5. ZMARTWYCHWSTAŁY ROZPOZNANY PRZY ŁAMANIU CHLEBA, 6. ZMARTWYCHWSTAŁY OBJAWIA SIĘ UCZNIOM W WIECZERNIKU, 7. ZMARTWYCHWSTAŁY PRZEKAZUJE WŁADZĘ ODPUSZCZANIA GRZECHÓW, 8. ZMARTWYCHWSTAŁY UMACNIA WIARĘ TOMASZA, 9. ZMARTWYCHWSTAŁY SPOTYKA UCZNIÓW NAD JEZIOREM TYBERIADZKIM, 10. ZMARTWYCHWSTAŁY POWIERZA PIOTROWI SWÓJ KOŚCIÓŁ, 11. ZMARTWYCHWSTAŁY POSYŁA UCZNIÓW Z MISJĄ W ŚWIAT, 12. ZMARTWYCHWSTAŁY WSTĘPUJE DO NIEBA, 13. UCZNIOWIE Z MARYJĄ OCZEKUJĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. 14. ZMARTWYCHWSTAŁY POSYŁA KOŚCIOŁOWI DUCHA ŚWIĘTEGO.