„DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA”

„DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA” – DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO Na dzień 4 kwietnia 2016 roku została przeniesiona uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO ze względu na ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA, które obejmowały dzień 25 marca. Jest to też DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA obchodzony już od 1992 roku. W tym dniu w naszej parafii odbyło się uroczyste podjęcie DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Do Duchowej Adopcji przystąpiło około 20 parafianek. O godz. 18:00 została odprawiona uroczysta Msza św., którą celebrowali trzej kapłani: ks. Andrzej, ks. Paweł i ks. Mieczysław. Głównym celebransem był ks. Andrzej i to on przyjmował od opiekuna ks. Pawła i osób przystępujących do Duchowej Adopcji przyrzeczenie. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł. Kandydaci zgromadzili się wokół świecy paschalnej i po zapaleniu swojej świecy przystąpili do przyrzeczenia. Teraz każdy kto złożył przyrzeczenie będzie przez 9 miesięcy codziennie odmawiał modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka, jedną tajemnicę różańca oraz będzie podejmował dobrowolne postanowienie na rzecz wybranego przez Boga poczętego dziecka. Dziękujemy wszystkim, którzy odważyli się podjąć tak wspaniałe dzieło. Na zakończenie ks. Andrzej wyraził radość, iż przez tę godzinę Eucharystii przenieśliśmy się do Nazaretu w Ziemi Świętej tak jak 2000 lat temu, kiedy Matka Boża powiedziała Bogu „TAK” podczas Zwiastowania.