LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

26 marca 2016 roku o godz. 21:30 rozpoczęła się LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY oznajmiająca nam zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia rozpoczęła się przed kościołem gdzie zostały poświęcone ogień i woda. Liturgię koncelebrowali ks. Paweł, ks. Ryszard proboszcz parafii, ks. Andrzej, ks. Adam. Głównym celebransem był ks. Paweł. Poświęcił on ogień, od którego zapalił paschał, na którym wyżłobił symbolicznie greckie litery Alfa i Omega (Bóg , który istnieje od zawsze i nie przestanie istnieć) oraz cyfry obecnego roku (oznaczają wpisanie naszej, konkretnej historii w nieskończone istnienie Boga) i wbił w paschał symboliczne pięć gron oznaczających 5 ran Chrystusa-Boga. Po zapaleniu paschału celebrans nałożył kadzidło do kadzielnicy. W tym czasie w kościele była zupełna ciemność. Celebrans wchodząc procesyjnie do kościoła trzykrotnie zatrzymywał się śpiewając wezwanie „Światło Chrystusa” i wtedy wierni zapalali trzymane w ręku świece, można je było zapalać tylko od ognia pochodzącego od paschału. Tak, ze światłość w ciemnym kościele pojawiała się stopniowo tak jak paschał zbliżał się do głównego ołtarza. Kiedy paschał został wniesiony przed ołtarz, został ustawiony obok chrzcielnicy. Wtedy rozpoczęła się liturgia w kościele. Kleryk Dariusz odśpiewał ORĘDZIE WIELKANOCNE (Exsultet). Podczas Liturgii Słowa wysłuchaliśmy 8 czytań (7 ze Starego Testamentu i 1 z Nowego Testamentu), przeplatane śpiewem psalmów i modlitwą celebransa. W tę część włączyły się osoby świeckie, lektorzy i nadzwyczajni szafarze. Usłyszeliśmy wreszcie radosne „Chwała na wysokości” wraz z głosami wszystkich dzwonów i dzwonków. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł. Na początku usłyszeliśmy „Można z radości wykrzyczeć „Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał”, dał nam nadzieję, że my też zmartwychwstaniemy. Nawiązał także do rocznicy Chrztu Polski. W odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych brało udział 20 wiernych w różnym wieku razem z kapłanami otaczając chrzcielnicę. Po odmówieniu przez celebransa modlitwy nad wodą w chrzcielnicy zanurzył chrzcielnych trzykrotnie w niej paschał. Ceremonię poprzedzało odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Na zakończenie Eucharystii wszyscy w procesji wyruszyli wokół kościoła oznajmiając wszystkim, że Chrystus Zmartwychwstał. Przed rozesłaniem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum. Proboszcz parafii ks. Ryszard złożył szczególne podziękowania za pomoc i udział w obchodach Triduum Paschalnego: kapłanom pracującym w parafii: ks. Andrzejowi, ks. Pawłowi, ks. Adamowi, siostrom zakonnym, ministrantom, lektorom, których opiekunem jest ks. Paweł, a prezesem jest Filip Wróblewski, szafarzom, organiście Marcinowi Bojskiemu i scholi za oprawę muzyczną, ks. Pawłowi za przygotowanie ciemnicy i grobu, panu Ryszardowi (kościelnemu), osobom świeckim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i prowadzenie liturgii, i wszystkim, którzy chociaż w najmniejszym stopniu przyłączyli się do przeżywania tak wspaniałych modlitewnych dni. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!