LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU upamiętniająca mękę i śmierć Pana Jezusa rozpoczęła się 25 marca 2016 roku o godz. 18:00. Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie jest odprawiana Eucharystia. Celebrowali ją wszyscy kapłani. Głównym celebransem był ks. Adam, który rozpoczął liturgię od postawy uniżenia i poddania Bogu czyli leżącej krzyżem przed ołtarzem. Ks. Adam wygłosił okolicznościowe kazanie, które zaczęło się przedstawionym obrazem naszego miasta, w tym tak wyjątkowym dniu jak wspomnienie, w którym Jezus konał na krzyżu. Ukazał wizję pustego miasta, bo wszyscy jego mieszkańcy czuwają w kościele, aby wspierać i trwać przy konającym Chrystusie. Niestety rzeczywistość była zupełnie inna. Mieszkańcy byli wszędzie ale nie przy Chrystusie, było niestety tak jak 2000 lat temu. Lecz mimo osamotnienia Chrystus swoimi obolałymi, zranionymi i poszarpanymi ustami konając na krzyżu polecił ks. Adamowi powiedzieć nam zebranym na liturgii „Powiedz im, że ich kocham”. W liturgię włączyli się: ministranci, nadzwyczajni szafarze; komentarze prowadził Antoni Zabłocki; czytania wykonał ministrant i świecka lektorka (pani Ewa Brodacka). Śpiewy prowadzili soliści Vox Cordis pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego i Renaty Słotwińskiej. Należy tu złożyć podziękowania opiekunowi ministrantury ks. Pawłowi i prowadzącemu ministrantów Filipowi Wróblewskiemu. Liturgia odbywała się przy pustym ołtarzu, wokół którego leżały przewrócone lichtarze i świece. Ewangelia została odczytana z podziałem na role, a przedstawiała nam mękę i śmierć Pana Jezusa według św. Jana. Modlitwa powszechna też była inna niż zwykle: było 10 wezwań, po których była chwila ciszy i modlitwa celebransa. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie krzyża w trzech etapach. Potem nastąpiła adoracja krzyża przez wszystkich uczestników liturgii. Później komunia, której konsekracja nastąpiła w Wielki Czwartek. Po dziękczynieniu byliśmy uczestnikami obrzędu zdjęcia z krzyża figury Pana Jezusa i obmycia z przelanej przez Niego Krwi. Obrzędu tego dokonał ks. Paweł z klerykiem Dariuszem i ministrantem Filipem. Następnie obmyta figura Pana Jezusa została namaszczona olejkiem, który przywiózł ks. Andrzej z Ziemi Świętej i zawinięta w całun. Na zakończenie liturgii odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem i figurą Chrystusa zawiniętą w całun. Kulminacją liturgii było złożenie do grobu. Adoracja potrwała do godz. 23:00. Grób przygotował ks. Paweł razem z ministrantami. Przestawia on architekturę z Ziemi Świętej wkomponowaną w polskie niebo znad Pustyni Błędowskiej. Baner wykonała i opracowała drukarnia „Graffiti”. W centrum instalacji grobu stoi Najświętszy Sakrament przykryty welonem, który to będzie adorowany do Mszy św. w Wielką Sobotę.