WIELKI CZWARTEK 2016

WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA Wielki Czwartek 24 marca 2016 roku rozpoczął obchody Triduum Paschalnego. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta i jedyna w tym dniu Msza Św., w którą koncelebrowali wszyscy kapłani naszej parafii: ks. proboszcz Ryszard, ks. Andrzej, ks. Adam, ks. Paweł oraz seniorzy ks. prałat Mieczysław, ks. Stanisław. Ks. Andrzej obchodził 25-lecie kapłaństwa, a ks. Adam 20-lecie kapłaństwa. Słowo wstępne oraz życzenia dla jubilatów na początku Mszy Św. wygłosił ks. proboszcz. Z uwagi na to, że jest to Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, w której wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii jak i kapłaństwa złożone ostały wszystkim kapłanom życzenia od wszystkich grup parafialnych jak i wiernych oraz wręczone zostały kwiaty i słodkie upominki. W tej jednej Mszy św. po raz ostatni usłyszeliśmy dźwięk dzwonów podczas odśpiewania „Chwała na wysokości”, od tej pory słychać już tylko dźwięk kołatek. Ewangelia została uroczyście odśpiewana przez ks. Pawła i On to wygłosił okolicznościowe kazanie. Głównym celebransem Eucharystii był ks. Andrzej. W słowie skierowanym do wiernych usłyszeliśmy znamienne słowa „Komu wiele dano od tego wiele wymagać się będzie” co było bardzo krótkim streszczeniem powołania do kapłaństwa. Następnie ks. Andrzej umył nogi 12 mężczyznom. Komunia święta była przyjmowana pod dwiema postaciami. Komentarze w czasie Eucharystii prowadził nadzwyczajny szafarz Antoni Zabłocki, czytania i modlitwę powszechna odczytały osoby świeckie. W darach ołtarza zostały przyniesione wraz z winem, wodą i komunikantami także kosz owoców i chleb. Na zakończenie Eucharystii został przeniesiony do ciemnicy w procesji Najświętszy Sakrament. Następnie kapłani zdjęli z głównego ołtarza wszystko co na nim się znajdowało, aby ukazać, że Pan nasz został zabrany. Dodatkowego nastroju smutku dodawały dźwięki kołatek. Zostały też przewrócone świeczniki przed i na ołtarzu, a tabernakulum zostało otwarte i puste. Ciemnicę przygotował ks. Paweł z ministrantami. Oprawę muzyczną zapewniła schola Vox Cordis pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego. Adoracja w ciemnicy trwała do godz. 22:00