PASCHALIKI

Przy wyjściu głównym z kościoła są do nabycia paschaliki nawiązujące do świecy paschalnej. Ofiara za paschaliki wynosi 7 złotych i będzie przeznaczona na działania wobec osób starszych i chorych.