24 GODZINY DLA PANA

Podczas Wielkiego Postu Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaproponowała inicjatywę zatytułowaną „24 godziny dla Pana”. Polega ona na zaproszeniu wiernych do skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz z możliwości adoracji eucharystycznej w wybranych kościołach bez przerwy przez dobę. W naszym dekanacie kościołem stacyjnym jest nasza fara i to do niej zmierzali wierni z naszego dekanatu. Ojciec Święty Franciszek napisał w bulii „Misericordiae vultus”: „ Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum sakrament pojednania, ponieważ pozwala nam dotknąć wielkość miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródło prawdziwego pokoju wewnętrznego.” oraz „Spowiednicy są wezwani do tego, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji i pomimo wszystko, znakiem prymatu miłosierdzia.” Nabożeństwo w naszej parafii było dłuższe gdyż zawsze w każdy piątek rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu już od godz. 7:00.4 marca o godz.15:00 odbyła się Godzina Miłosierdzia, a modlitewne czuwanie skończyło się także Godziną Miłosierdzia w sobotę 5 marca o godz. 15:00. Przez cały czas modlitewnego czuwania można było skorzystać z sakramentu spowiedzi. W nabożeństwie wspomagali kapłanów świeccy wierni. Między innymi Drogę Krzyżową dla młodzieży i starszych o godz. 17:15 prowadzili nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Odbyła się uroczysta Msza św. o godz. 23:00, którą celebrowało pięciu kapłanów z naszego dekanatu. Intencje Mszy św. były zgodne z zapropowanymi przez Ojca Św. Franciszka. Głównym celebransem był dziekan ks. Krzysztof Mrukowicz, który też wygłosił okolicznościowe kazanie. Oprawę muzyczną na Eucharystii zapewnili nam: organy – Mieczysław Ganowski i śpiew – Piotr Siuda. Zaplanowane były godziny czuwania dla poszczególnych wiernych naszej parafii i dla wiernych z parafii naszego dekanatu. Przybyli oni ze swoimi duszpasterzami, aby adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.