DZIEŃ CZWARTY

24.01.2016 Zatrzymujemy się pośrodku pustyni przy samej rzece Jordan. Dotarliśmy do Qasr El Yahud, prawdopodobnego miejsca chrztu Jezusa. Trzeba się trzymać wytyczonych ścieżek, ponieważ wokół straszą tablice ostrzegające o zaminowanym terenie. Dookoła cisza i spokój, słychać szum zarośli, świergot ptaków i leniwie płynącą rzekę Jordan z wodą koloru kawy z mlekiem. Na brzegu Jordanu polewani wodą i gest nałożenia rąk przez naszego pasterza, każdy z osobna, odnawia swój chrzest. Po chrzcie chwila na kontemplację: jesteśmy tu, gdzie około 2000 lat temu Jezus został ochrzczony! Nieopodal Jerycha znajdującego w środku pustyni wznosi się Góra Kuszenia. Z oddali mogliśmy podziwiać zbocze góry ze znajdującym się na nim monastyrem prawosławnych Greków. W niedzielę uczestniczymy w Eucharystii w kościele Dobrego Pasterza w Jerycho. Po mszy świętej udajemy się pod sykomorę na którą wspiął się Zacheusz. Dalej przez pustynię Judzką udajemy się do Betlejem, po drodze wstępując do wioski Bet Sahur, miejsca zwanego Polem Pasterzy, gdzie według tradycji znajduje się grota, tam Anioł oznajmił pasterzom narodziny Jezusa.