DZIEŃ SIÓDMY

27.01.2016 W środę rano mijamy mur rozdzielający Autonomię Palestyny z Izraelem i udajemy się do Jerozolimy. Pałeczkę przewodnika po bracie Stanisławie przejmuje o. Grzegorz Wawrzyniak OMI. Pierwszym celem jest Bazylika św. Anny leżąca w dzielnicy muzułmańskiej starego miasta. Bazylika jest poświęcona św. Annie i św. Joachimowi rodzicom Maryi. Za zgodą Ojców Białych opiekujących się kościołem w kaplicy klasztornej uczestniczymy we mszy św. koncelebrowanej przez naszych pielgrzymkowych pasterzy. Tuż przy kościele znajduje się stanowisko archeologiczne z pozostałościami sadzawki Betesda z pięcioma krużgankami, to w tym miejscu w czasie żydowskiego święta Jezus uzdrowił chorującego od 38 lat człowieka. Jeszcze odwiedzamy Kaplicę Skazania i Biczowania Jezusa znajdującą się w obrębie zburzonej twierdzy Antonia. Na chwilę wstępujemy do otwartej kaplicy w klasztorze Sióstr Syjonu na dole pod kaplicą znajduje się Lithostrotos – kamienny bruk. O godzinie 10:00 rozpoczynamy Drogę Krzyżową. Każdy ze swoim Krzyżem św. Benedykta, poświęconym przez naszego kapłana przed wyjazdem do Ziemi Świętej. Pomimo tak innej drogi niż ta odprawiana w naszych kościołach i sanktuariach, staraliśmy się odprawić Drogę Krzyżową w skupieniu, przechodząc spokojnie od jednej stacji do drugiej, rozważając to, co działo się na tej pierwszej Drodze Krzyżowej Jezusa. Na krótko odwiedzamy kryptę św. Heleny idąc na dół schodami, obserwujemy na ścianach liczne krzyże wyryte przez krzyżowców. Na prawo od głównego ołtarza schodami schodzimy do pozostałości dawnej rzymskiej cysterny, w której według tradycji odnalezione zostały krzyże Jezusa i dwóch łotrów. W tym miejscu utworzono kaplicę Znalezienia Krzyża Świętego. Przechodzimy następnie do kaplicy Adama zlokalizowaną na parterze pod kaplicą Kalwarii. Stamtąd udajemy się do kaplicy św. Marii Magdaleny umieszczonej przed wejściem do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I nareszcie mamy kilkogodzinny czas wolny. Już indywidualnie lub w małych grupach wracamy do Bazyliki Grobu Pańskiego, gdzie w skupieniu modlitewnym możemy nawiedzić święte miejsca.