DZIEŃ PIĄTY

25.01.2016 Poniedziałek powitaliśmy mszą świętą odprawioną w grocie św. Hieronima, usytuowaną obok kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Betlejem. Odwiedzamy jeszcze znajdującą się w tym kościele, grotę św. Józefa i kaplicę św. Młodzianków. W kościele znajduje się ołtarz z Dzieciątkiem, które w okresie bożonarodzeniowym – zostaje uroczyście przenoszone z kościoła św. Katarzyny do Groty Narodzenia, a następnie do żłóbka, gdzie pozostaje do Trzech Króli. Wreszcie Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem i poświadczone tradycją, a także w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa w grocie zamienionej w kaplicę. Do bazyliki prowadzi Brama Pokory, bardzo niska, dlatego przed wejściem trzeba pochylić głowę. Z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy będziemy mogli ucałować czternastoramienną srebrną gwiazdę z łacińskim napisem: „Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”. Czternaście ramion, nawiązuje do czternastu pokoleń z genealogii Jezusa podanej w Ewangelii Z kolei udajemy się do sanktuarium maryjnego będącego własnością Kustodii Ziemi Świętej należącej do franciszkanów – Groty Mlecznej, gdzie zgodnie z tradycją Święta Rodzina zatrzymała się podczas ucieczki do Egiptu. Po krótkim wypoczynku, ruszamy do Ain Kerem, gdzie zgodnie z chrześcijańską tradycją, mieli mieszkać kapłan Zachariasz wraz z żoną Elżbietą. To tutaj, wskazuje się miejsce narodzin Jana Chrzciciela. Odwiedzamy kościół św. Jana Chrzciciela, a w nim Grotę Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a na dziedzińcu kościoła wspólnie, głośno odczytujemy z tablicy tekst Benedictus w języku polskim. Następnie dajemy się do Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety. Gdy tylko przestępujemy bramę sanktuarium w oczy rzuca się ściana pokryta tabliczkami z tekstem Magnificat w różnych językach, według Ewangelii św. Łukasza jego słowa wypowiedziała Maryja podczas spotkania z Elżbietą po Zwiastowaniu.