MSZA ŚWIĘTA KOŃCZĄCA WIZYTACJĘ

MSZA ŚWIĘTA KOŃCZĄCA WIZYTACJĘ KANONICZNĄ 12 grudnia 2015 roku o godz. 18 została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Stefana Regmunta, który wizytował naszą parafię. Głównym celebransem był ks. Biskup, koncelebrowali: ks. kanonik Ryszard (proboszcz), ks. lic. Krzysztof Mrukowicz (dziekan) i ks. Prałat Mieczysław. Ks. Biskup został powitany przez ks. Proboszcza i kapłanów z dekanatu przed świątynią i procesyjnie wprowadzony do kościoła. Po powitaniu przez gospodarza miejsca, dzieci, młodzież, rodziny i siostry zakonne została przedstawiona historia parafii oraz aktualna charakterystyka wypowiedziana przez ks. Proboszcza. Następnie została odprawiona Msza Św. Okolicznościowe kazanie zostało wygłoszone przez ks. Biskupa. Usłyszeliśmy między innymi takie słowa: „Bóg żyje i kieruje światem, chce być blisko każdego człowieka dlatego Boga należy stawiać w centrum swojego życia.” Ks. Biskup nawiązywał do rozpoczętego Roku Bożego Miłosierdzia. „Przebaczenie jest radością Bożą” – cytował słowa św. Ambrożego. Przypomniał także wiernym katechizmowe „Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała” omawiając wybrany uczynek „Urazy chętnie darować”. Na zakończenie eucharystycznego spotkania zostały wypowiedziane życzenia „Niech Matka Boża Wniebowzięta za Wami oręduje”.