1 LISTOPADA 2015

1 LISTOPADA 2015 – „ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH” Uroczystość Wszystkich Świętych przywołuje na pamięć rzeszę świętych i błogosławionych, którzy zostali bądź też nie zostali ogłoszeni przez Kościół i wyniesieni do chwały ołtarzy. Święci są pośrednikami – oni zanoszą nasze prośby przed tron Boży, oni orędują za nami, w naszych intencjach. Ponadto święci uczą nas, jak dobrze i sprawiedliwie przejść przez ziemię, uczą nas modlitwy i osobistej relacji z Panem Bogiem. Uroczystość Wszystkich Świętych każe nam zatrzymać się na chwilę w pędzie codzienności świata i zastanowić się. Centrum uroczystego dnia była EUCHARYSTIA za zmarłych odprawiona na cmentarzu komunalnym poprzedzona procesją (procesja rozpoczęła się o godz. 11:30). W procesji uczestniczyli wszyscy kapłani pracujący w parafii, siostry Elżbietanki, ministranci i oczywiście liczni wierni. Procesja zatrzymywała się na 5 stacjach, na których wznoszone były modlitwy za poszczególnych zmarłych. Ostatnią stacją był polowy ołtarz przy którym została odprawiona uroczysta Msza Święta. Głównym celebransem był ksiądz Andrzej w koncelebrze z ks. Tomaszem. Ks. Andrzej wygłosił okolicznościowe kazanie. Usłyszeliśmy takie słowa „Spoglądajmy w niebo, bo to jest cel naszej wędrówki” oraz „W świętych odbija się nadprzyrodzony obraz Boga”. Ofiary zebrane na Eucharystii zostaną przeznaczona na renowację fresku w kaplicy krzyża. Śpiewy prowadził pan Piotr, a czytania członkinie Żywego Różańca. Na cmentarzu można było także składać wypominki za naszych zmarłych od godziny 9:00 do rozpoczęcia Mszy Św.