WITRAŻE PO RENOWACJI

Powróciły witraże po renowacji. Renowację wykonali: Zbigniew i Bolesław Jaworscy z Wrocławia. Jeden witraż znajduje się w Kaplicy Św. Krzyża (Matki Bożej Ostrobramskiej), drugi na chórze.