ODPOCZYNKI I POSTOJE

Czas na nabranie sił na dalsze pielgrzymowanie.