OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA W czwartek 11 czerwca 2015 roku na Mszy św. o godz. 18:00 zakończono obchody uroczystości Bożego Ciała. Eucharystię koncelebrowało trzech kapłanów: ks. Grzegorz, ks. Adam i ks. Mieczysław. Głównym celebransem był ks. Grzegorz. Po odmówieniu litanii do Najświętszego serca Pana Jezusa i poświęceniu wianków z kwiatów i ziół został procesyjnie zaniesiony Najświętszy Sakrament do czterech ołtarzy wewnątrz świątyni. Przy każdym ołtarzu została odczytana Ewangelia. Między drugą i trzecią stacją wierni wyszli w procesji dookoła kościoła. Na zakończenie odśpiewano radosne Te Deum.