60 LAT KAPŁAŃSTWA KS. M. RUTY

60-LECIE KAPŁAŃSTWA KS. PRAŁATA MIECZYSŁAWA RUTY 6 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 odbyła się w naszej świątyni uroczysta Msza św. dziękczynna za 60 lat kapłaństwa ks. Prałata Mieczysława Ruty. Eucharystię celebrowali ks. Biskup Paweł Socha, jubilat ks. Prałat Mieczysław Ruta, ks. kanonik Zygmunt Zimnawoda i 24 kapłanów, w sumie 27 celebransów. Na uroczystość przybyli kapłani, którzy współpracowali z jubilatem. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kanonik Zygmunt Zimnawoda. Po zakończeniu Eucharystii ks. Prałat otrzymał wiele życzeń i podziękowań od przybyłych gości i wiernych parafian. Ks. Prałat 42 lata swojego kapłaństwa poświęcił naszej parafii. Oprawę muzyczną zapewnił organista Mieczysław Ganowski oraz Szprotawska Orkiestra Dęta pod dyrekcją kapelmistrza Zdzisława Głowackiego.