BIERZMOWANIE 2015

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 5 czerwca 2015 roku o godz. 17:00 odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej parafii i z parafii Matki Bożej Bolesnej z Dzikowic. Grupę kandydatów przygotował ks. Paweł. Każdy kandydat miał zawieszony na szyi krzyż. Sakrament został udzielony podczas uroczystej Eucharystii, którą celebrowali dwaj biskupi: ks. biskup Paweł Socha i ks. Biskup Antoni Stankiewicz. Głównym celebransem był ks. biskup Antoni. Na początku rodzice kandydatów poprosili jego ekscelencję o udzielenie sakramentu swoim dzieciom. Potem poprosił ks. Proboszcz. Okolicznościowe kazanie wygłosił celebrans Eucharystii ks. biskup Antoni. Następnie biskup zapytał: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci odpowiedzieli : „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” Wszyscy zebrani kapłani, którzy przybyli z dekanatu wspólnie odmówili modlitwę za młodzież . Po modlitwie biskupi podchodzili do każdego i udzielali sakramentu. Świadek kładł prawą rękę na ramieniu kandydata; kandydat trzymał w obu rękach przed sobą karteczkę z informacją o Patronie. Biskup kreślił olejem krzyżma znak krzyża na czole kandydata mówiąc: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.” Bierzmowany odpowiadał: „Amen.” Młodzież aktywnie włączyła się w uczestnictwo Eucharystii: wykonała czytania, zaśpiewała psalm, procesyjnie przyniosła dary ołtarza, odczytała wezwania modlitwy powszechnej. Na zakończenie młodzież podziękowała za otrzymany sakrament wręczając biskupom symbolicznie bukiet kwiatów. Po zakończeniu Eucharystii została odmówiona pod przewodnictwem ks. biskupa Pawła litania do Najświętszego Serca Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Następnie wszyscy uczestniczyli w procesji dookoła kościoła gdyż trwamy w oktawie Bożego Ciała. Słowo końcowe wygłosił ks. biskup Paweł odmawiając z młodzieżą i świadkami modlitwę do Ducha św., którą każdy otrzymał po obrzędzie bierzmowania.