PW. WNMP

Drugi kościół, który nawiedziliśmy był pod wezwaniem WNMP.