PW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Następny kościół, który znajdował się na trasie naszej pielgrzymki był pod wezwaniem św. Michała Archanioła.