WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚW.

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23.05.2015 Oczekiwanie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego zwanego w polskiej tradycji Zielonymi Świętami rozpoczęło się w szprotawskiej farze Mszą Św. o godz. 18:00. Celebransem Eucharystii był ks. Adam wraz z ks. Pawłem. Wszystko wprowadzało nas w nastrój oczekiwania przyjścia obiecanego nam Pocieszyciela: pieśni, asysta, kadzidło, 7 świec na ołtarzu trydenckim, czerwony kolor szat liturgicznych oraz dominujące czerwone światło otaczające ołtarz. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo czuwania pod przewodnictwem ks. Pawła z czynnym uczestnictwem szprotawskiej wspólnoty charyzmatycznej „SYCHAR”. Najpierw uczestniczyliśmy w nabożeństwie słowa. Potem każdy zapalił swoją świeczkę od ognia paschału i z zapalonymi świeczkami odśpiewaliśmy na stojąco AKATYST. Po zaśpiewaniu hymnu do Ducha św. ks. Paweł razem z ks. Grzegorzem modlili się indywidualnie przy każdym wiernym poprzez nałożenie rąk. Czas modlitewnego czuwania swoją modlitwą i śpiewem wzbogacała wspólnota charyzmatyczna SYCHAR, która zarażała wszystkich swoją radością i entuzjazmem wielbienia i modlitewnej postawy wobec naszego Pana i Stwórcy. Następna formą modlitewnego czuwania był koncert zespołu bez nazwy pod hasłem „NASZ BÓG”. Prowadzącym zespół jest ks. Grzegorz, który jednocześnie gra na gitarze elektrycznej. Pozostali muzycy to: Filip (perkusja), Jakub (klawisze), Kamil (gitara basowa). Wokal: Aleksandra, Aleksandra, Aleksandra, Katarzyna i Adrian. Koncert wzbogacony był cytatami z wykonywanych piosenek wyświetlanych na ekranie pod czujnym okiem kleryka Mariusza. Całe czuwanie było radosnym, modlitewnym, żywiołowym oczekiwaniem na przyjście Ducha Świętego.