UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 10 maja 2015 roku na Mszy Świętej o godz. 11:00 w naszej parafii odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Do zgromadzonych przed kościołem dzieci i rodziców wyszła procesja z krzyżem, która poprzedzała głównego celebransa ks. Adama oraz ks. proboszcza Ryszarda, ks. Pawła, ks. Józefa. Rodzice udzielili swoim dzieciom błogosławieństwa, a następnie dzieci zostały wprowadzone do odświętnie przystrojonego kościoła. W celebrację Eucharystii aktywnie włączyli się rodzice i dzieci. Okolicznościową homilię wygłosił do dzieci ks. Adam, który prosił cytując słowa zawarte w ewangelii „Trwajcie w miłości mojej”, ponadto wspominał swoją Pierwszą Komunię i pokazał dzieciom swoją pamiątkę z tej uroczystości. Dziękował też swoim rodzicom za ten dar i rodzicom dzieci przystępujących w tym dniu do Komunii Świętej. Po zakończeniu homilii nastąpiło odnowienie obietnic Chrztu św. dzieci trzymały zapalone świece (które zostały zapalone od paschału, a ogień został im podany przez rodziców). Następnie procesyjnie zostały przyniesione dary ofiarne. Do stołu ofiarnego przystępowały parami i przyjmowały Ciało Chrystusa w postawie klęczącej. Na zakończenie zostały pobłogosławione chlebki, które zostały rozdane po wyjściu z kościoła. Dzieci zatańczyły dziękczynny taniec wokół figury Zmartwychwstałego Chrystusa. Oczywiście jak dobry zwyczaj nakazuje były też podziękowania, które skierowane były najpierw do Pana Jezusa, a kończyły na osobie, która przygotowała dzieci czyli s. Klarze. Oprawę muzyczną zapewnił organista Marcin Bojski i zespół Vox Cordis pod kierunkiem Renaty Słotwińskiej.