WADOWICE (28-29.04.2015)

Zakwaterowanie było w Domu Pielgrzyma w klasztorze o. Karmelitów Bosych. Uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Ryszarda w sanktuarium św. Józefa. Wysłuchaliśmy historii sanktuarium oraz założyciela św. Franciszka Kalinowskiego, a także związków tego miejsca ze św. Janem Pawłem II. Oprowadzał nas o. Grzegorz. Potem przeszliśmy do bazyliki, tam uczestniczyliśmy w Eucharystii oraz mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji połączonej ze świadectwem spotkania z papieżem św. Janem Pawłem II. Zwiedziliśmy też Muzeum Jana Pawła II.