PIELGRZYMKA KLUBU SENIORA

PIELGRZYMKA PARAFIALNEGO KLUBU SENIORA „KRAKÓW ŁAGIEWNIKI – WIELICZKA – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – WADOWICE” W dniach 27 – 29 kwietnia 2015 roku odbyła się pielgrzymka zorganizowana przez Parafialny Klub Seniora: Łagiewniki, Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. Uczestniczyło w niej 50 osób. Całość przygotowała pani Ala, pomagała pani Elżbieta i pan Antoni. Nad wszystkim czuwał opiekun duchowy ks. Ryszard proboszcz.