WYPOMINKI NA CMENTARZU

12 kwietnia 2015 roku o godz. 17:00 na cmentarzu komunalnym mogliśmy się modlitewnie wstawiać za naszych zmarłych. Wypominki zostały odmówione za tych, których Pan powołał do wieczności od kwietnia ubiegłego roku. Został odmówiony Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Anioł Pański. Modlitwę prowadził ks. proboszcz Ryszard Grabarski. Wierni modlili się będąc przy grobach swoich bliskich. Wszyscy mogli się włączyć w modlitwę dzięki nowemu nagłośnieniu, które zostało założone za złożone ofiary w Święto Wszystkich Świętych 1 listopada 2014 roku.