LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

4 kwietnia 2015 roku o godz. 21:30 rozpoczęła się LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY oznajmiająca nam zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia rozpoczęła się przed kościołem gdzie zostały poświęcone ogień i woda. Liturgię koncelebrowali ks. Adam, ks. Ryszard proboszcz parafii ks. Paweł, ks. Grzegorz. Głównym celebransem był ks. Adam. Poświęcił on ogień, od którego zapalił a przedtem wyżłobił na woskowej świecy symbolicznie greckie litery Alfa i Omega (Bóg , który istnieje od zawsze i nie przestanie istnieć) oraz cyfry obecnego roku (oznaczają wpisanie naszej, konkretnej historii w nieskończone istnienie Boga) i wbił w paschał symboliczne pięć gron oznaczających 5 ran Chrystusa-Boga. Po zapaleniu paschału celebrans nałożył kadzidło do kadzielnicy. W tym czasie w kościele była zupełna ciemność. Celebrans wchodząc procesyjnie do kościoła trzykrotnie zatrzymywał się śpiewając wezwanie „Światło Chrystusa” i wtedy wierni zapalali trzymane w ręku świece, można je było zapalać tylko od ognia pochodzącego od paschału. Tak, ze światłość w ciemnym kościele pojawiała się stopniowo tak jak paschał zbliżał się do głównego ołtarza. Kiedy paschał został wniesiony przed ołtarz, został ustawiony obok chrzcielnicy. Wtedy rozpoczęła się liturgia w kościele. Celebrans odśpiewał ORĘDZIE WIELKANOCNE (Exsultet). Podczas Liturgii Słowa wysłuchaliśmy 8 czytań (7 ze Starego Testamentu i 1 z Nowego Testamentu), przeplatane śpiewem psalmów i modlitwą celebransa. W tę część włączyły się osoby świeckie, lektorzy i nadzwyczajni szafarze. Usłyszeliśmy wreszcie radosne „Chwała na wysokości” wraz z głosami wszystkich dzwonów i dzwonków. Tekst Ewangelii został odśpiewany przez ks. Grzegorza. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, a po odmówieniu przez celebransa modlitwy nad wodą w chrzcielnicy zanurzył w niej paschał. Następnie nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrztu. W modlitwę wiernych ponownie włączyli się świeccy. Na zakończenie Eucharystii wszyscy w procesji wyruszyli wokół kościoła oznajmiając wszystkim, że Chrystus Zmartwychwstał. Przed rozesłaniem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum. Proboszcz parafii ks. Ryszard złożył szczególne podziękowania za pomoc i udział w obchodach Triduum Paschalnego: kapłanom pracującym w parafii: ks. Grzegorzowi, ks. Pawłowi, ks. Adamowi, siostrom zakonnym, ministrantom, lektorom, których opiekunem jest ks. Paweł, a prezesem jest Filip Wróblewski, szafarzom, organiście, scholi, ks. Pawłowi za przygotowanie ciemnicy i grobu, panu Ryszardowi (kościelnemu), osobom świeckim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i prowadzenie liturgii, i wszystkim, którzy chociaż w najmniejszym stopniu przyłączyli się do przeżywania tak wspaniałych modlitewnych dni. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!! – NIECH TO ZAWOŁANIE BĘDZIE TOWARZYSZYŁO NAM NIE TYLKO W TE WIELKIE DLA NAS CHRZEŚCIJAN ŚWIĘTA ALE ZAWSZE I WSZĘDZIE, SZCZEGÓLNIE ZAŚ W CHWILACH SMUTKU I ZWĄTPIENIA. PRZECIEŻ ON ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ!!!