LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU upamiętniająca mękę i śmierć Pana Jezusa rozpoczęła się 3 kwietnia 2015 roku o godz. 18:00. Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie jest odprawiana Eucharystia. Liturgię celebrowali wszyscy kapłani oprócz ks. Stanisława. Głównym celebransem był ks. Paweł, który rozpoczął liturgię od postawy uniżenia i poddania Bogu czyli leżącej krzyżem przed ołtarzem. Ks. Paweł wygłosił okolicznościowe kazanie, które było pełne ekspresji. Dotyczyło ono sensu ofiary krzyża. Na zakończenie zaproponował, aby każdy podczas adoracji krzyża wzbudził intencję powierzenia Jezusowi wszystkich, których uważamy za niegodnych. Podczas wymieniania tych osób rzucał na leżący przed ołtarzem krzyż gwoździe, które polecił przybijać i tak też sam uczynił. Dając nam do zrozumienia jak bardzo przyczyniamy się do dalszego cierpienia Jezusa Ukrzyżowanego. Komentarze prowadził Antoni Zabłocki. Czytania wykonali ministranci i świecki lektor (pani Krystyna). Śpiewy prowadzili soliści Vox Cordis pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego i Renaty Słotwińskiej. Ministranci i nadzwyczajni szafarze stanęli na wysokości zadania gdyż służba ołtarza była na bardzo wysokim poziomie. Należy tu złożyć podziękowania opiekunowi ministrantury ks. Pawłowi i prowadzącemu ministrantów Filipowi Wróblewskiemu. Liturgia odbywała się przy pustym ołtarzu, wokół którego leżały przewrócone symbolicznie lichtarze i świece. Ewangelia została odczytana z podziałem na role, a przedstawiała nam mękę i śmierć Pana Jezusa według św. Jana. Modlitwa powszechna też była inna niż zwykle: było 10 wezwań, po których była chwila ciszy i modlitwa celebransa. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie krzyża w trzech etapach. Potem nastąpiła adoracja krzyża przez wszystkich uczestników liturgii. Później komunia, której konsekracja nastąpiła w Wielki Czwartek. Po dziękczynieniu byliśmy uczestnikami obrzędu zdjęcia z krzyża figury Pana Jezusa i obmycia z przelanej przez Niego Krwi. Obrzędu tego dokonał ks. Paweł z klerykiem Mariuszem i ministrantem Filipem. Następnie obmyta figura Pana Jezusa została zawinięta w całun. Na zakończenie w procesji został przeniesiony Najświętszy Sakrament i figura zawiniętą w całun do przygotowanego grobu. Adoracja potrwała do godz. 23:00. Grób przygotował ks. Paweł razem z ministrantami. Przestawia on symbolikę zawartą w Piśmie Świętym. Na pierwszym planie widać budzącą się wiosnę, pełną zieleni i kwiatów, w której umieszczony jest przestrzenny grób. Powyżej namalowany przez wielu chętnych parafian obraz przedstawiający scenę śmierci Chrystusa. Na wzgórzu stoją puste już trzy krzyże. Poniżej ukazane trzęsienie ziemi, z prawej strony otwarte piekło i pokonany szatan. Z lewej uciekający w popłochu świadkowie ukrzyżowania. Stoi też Matka Boża z apostołem Janem. Maria Magdalena w postawie klęczącej rozpacza nad śmiercią Jezusa. Ukazany jest też setnik, który oddaje hołd ukrzyżowanemu. Powyżej z lewej strony powiewa rozdarta zasłona w świątyni. W centrum instalacji grobu stoi Najświętszy Sakrament przykryty welonem, który to będzie adorowany do Mszy św. w Wielką Sobotę. Obok w kaplicy sala z narzędziami tortur.