CIEMNA JUTRZNIA 2015

Wielki Piątek 3 kwietnia 2015 roku rozpoczął się modlitwą Liturgii Godzin. O godz. 7:00 odbyła się Jutrznia, a o godz. 12:00 Godzina czytań. Jutrznia jest to modlitwa poranna, natomiast godzina czytań rozbudowana jest dodatkowo o czytania z Pisma Świętego oraz pisma Ojców Kościoła. W Wielki Piątek Jutrznia odmawiana wspólnotowo nosi nazwę ciemnej. Trzynaście zapalonych świec symbolizuje Chrystusa i Apostołów, w trakcie modlitwy gaszone były poszczególne świece, które oznaczają opuszczanie Chrystusa przez uczniów. Kiedy zgasła ostatnia świeca w kościele rozległ się głos trzęsącej się ziemi, symbolizującej śmierć Chrystusa. A ostatnia zgaszona świeczka została zaniesiona do pustego tabernakulum. Jutrznię prowadził ks. Paweł i kleryk Mariusz.