WIELKI CZWARTEK 2015

WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA Wielki Czwartek 2 kwietnia 2015 roku rozpoczął obchody Triduum Paschalnego. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta i jedyna w tym dniu Msza Św., w którą koncelebrowali wszyscy kapłani naszej parafii: ks. kanonik Ryszard Grabarski, ks. Adam Szymański ks. Grzegorz Laskowski, ks. Paweł Mydłowski, oraz seniorzy: ks. prałat Mieczysław Ruta i ks. Stanisław Horodecki. Z uwagi na to, że jest to Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, w której wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii jak i kapłaństwa złożone ostały wszystkim kapłanom życzenia od wszystkich grup parafialnych jak i wiernych oraz wręczone zostały kwiaty i słodkie upominki. W tej jednej Mszy św. po raz ostatni usłyszeliśmy dźwięk dzwonów podczas odśpiewania „Chwała na wysokości”, od tej pory słychać już tylko dźwięk kołatek. Ewangelia została uroczyście odśpiewana przez ks. Pawła. Głównym celebransem Eucharystii był ks. Grzegorz. Następnie ks. Grzegorz umył nogi 12 mężczyznom. Komunia święta była przyjmowana pod dwiema postaciami. Komentarze w czasie Eucharystii prowadził nadzwyczajny szafarz Antoni Zabłocki, śpiewy i oprawę muzyczną prowadził zespół Vox Cordis pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego oraz pani Renaty Słotwińskiej. Na zakończenie Eucharystii został przeniesiony do ciemnicy w procesji Najświętszy Sakrament. Zostały też przewrócone świeczniki pod i na ołtarzu, a tabernakulum zostało otwarte i puste. Ciemnicę przygotował ks. Paweł z ministrantami. Adoracja w ciemnicy trwała do godz. 22:00