POWRÓCIŁ Z RENOWACJI KRZYŻ

Wrócił na swoje miejsce krzyż z modlącą się Marią Magdaleną. Został on poddany renowacji.