DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. W tym dniu rozpoczynamy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. W naszym kościele grupa osób chętnych do modlitwy za dzieci poczęte i zagrożone wypowiedziała przyrzeczenie trzymając w ręku świece zapalone od paschału. Eucharystię o godz. 18:00 odprawiali ks. Grzegorz i ks. Paweł. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to zobowiązanie do codziennej modlitwy jedną dziesiątką różańca świętego przez dziewięć miesięcy w intencji poczętego dziecka, by przyjęte z miłością mogło się urodzić w kochającej rodzinie oraz modlitwę. Do modlitwy można dołączyć również dobrowolne postanowienie.