OŁTARZ ŚW. KRZYŻA PO RENOWACJI

18 marca 2015 powróciły z renowacji dwa boczne elementy ołtarza św. Krzyża.