SPOTKANIE Z KLERYKIEM IV ROKU

5 marca 2015 roku odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół Paradyża. Na spotkanie ksiądz Paweł zaprosił odbywającego praktykę w naszej parafii kleryka IV roku Seminarium Duchownego w Paradyżu Mariusza Wysakowskiego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy na temat funkcjonowania seminarium.