PRAKTYKA KLERYKA IV ROKU

WITAMY W NASZEJ PARAFII KLERYKA IV ROKU SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PARADYŻU MARIUSZA WYSAKOWSKIEGO Każdy kleryk IV roku w drugim semestrze na 4 miesiące zostaje posłany na praktykę w parafii. Do naszej parafii został posłany kleryk Mariusz Wysakowski, który rozpoczął praktykę 10 lutego 2015 roku. Rolą praktyki jest umożliwienie skonfrontowania swoich wyobrażeń o posłudze kapłańskiej z realiami funkcjonowania księdza w duszpasterstwie. Jest to „Czas poznawania życia kapłańskiego z jego urokami, ale i trudnościami. Jest to czas, kiedy mogę rozpoznać i potwierdzić autentyczność powołania oraz zobaczyć, czy chcę tak żyć przez resztę życia.” (GOŚĆ ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI nr 10 8 marca s.III). Praktykant mieszka na plebanii, głosi kazania pasyjne podczas nabożeństw Gorzkich Żali, posługuje w czasie liturgii, prowadzi nabożeństwa, spotyka się ze wspólnotami, odbywa staż w szkole, może udzielać Komunii świętej, pomaga w różnorodnych zadaniach duszpasterskich, ma okazję do kontaktów z kapłanami i parafianami. Praktyka jest to okazja do zobaczenia jak funkcjonuje parafia od środka oraz do poznania codziennych ludzkich radości i trosk. Przede wszystkim czas praktyki to czas weryfikacji swojej wewnętrznej przemiany, przyjrzenia się temu, co się sprawdza w konfrontacji z rzeczywistością. Serdecznie witamy kleryka i wspomagamy modlitwą o prawidłowe odczytanie swojego powołania.