NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ

W okresie Wielkiego Postu bierzemy udział w nabożeństwach przybliżających nam zbawcze dzieło Chrystusa. W każdy piątek w naszym parafialnym kościele możemy rozważać stacje Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 16:30; dla dorosłych o godz. 8:15 i dla dorosłych i młodzieży o godz. 17:15. W kościele filialnym w Śliwniku o godz. 17:00. „Jezus Chrystus w pełni był poddany woli Bożej. Cierpiał i zginął ukrzyżowany dla zbawienia człowieka. To zbawienie było wolą Ojca, a Jezus w pełni był jej poddany. Męka i śmierć Jezusa były częścią zbawczej woli Ojca i wiodły Go do zmartwychwstania i wiecznej chwały. Poszczególne stacje męki Chrystusa rozsiane są w naszym życiu: jak On bywamy niesłusznie oskarżani, obarczani miażdżącym ciężarem, krzywdzeni; jak On słabniemy, upadamy i umieramy. Cierpimy. Ale czy cierpimy jak On? Uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, aby od Jezusa Chrystusa uczyć się pełnienia woli Boga, której celem nie jest śmierć, lecz życie. Uczymy się od Boskiego Mistrza żyć i cierpieć z miłości, dla zbawienia i Bożej chwały. Pozwólmy Bogu zagospodarować nasze nieszczęścia, aby okazały się częścią miłosnego planu Boga, który przez nie prowadzi nas do chwały nieba.” (ks. Bogusław Zeman SSP, Wypełnić wolę Boga. Rozważania na Drodze Krzyżowej)