ŚRODA POPIELCOWA 2015

ŚRODA POPIELCOWA 18 lutego 2015 rozpoczęliśmy okres WIELKIEGO POSTU. Symbolem rozpoczynającym ten okres jest posypanie popiołem głowy przez kapłana z równoczesnym nakazem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W naszej parafii można było uczestniczyć w Mszy św. o godz. 7:00, 9:00, 11:00, 16:30 i 18:00. W okresie WIELKIEGO POSTU zatrzymamy się nad sensem śmierci Chrystusa na krzyżu. Oto co mówił o krzyżu św. Tomasz z Akwinu „Kto bowiem pragnie żyć dobrze, wystarczy, że odrzuci to, co Chrystus z krzyża odrzucił, a będzie pragnął tego, czego Chrystus pragnął. Krzyż może nas nauczyć każdej cnoty. Szukasz przykładu miłości? „Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy kto Zycie swoje odda za swoich przyjaciół” (J 15,13). On to właśnie na krzyżu uczynił (….) Szukasz przykładu cierpliwości? Na krzyżu znajdziesz najwspanialszy (…) Szukasz przykładu pokory? Popatrz na krzyż (…) Szukasz przykładu posłuszeństwa? Naśladuj Tego, który wobec Ojca stał się posłuszny aż do śmierci. (…) Szukasz pogardy dla dóbr ziemskich? Idź za Tym, który jest Królem królów, Panem panujących i w którym są wszelkie skarby mądrości, a na krzyżu był odarty z szat, opluty, obity, cierniem ukoronowany, napojony octem i żółcią i w końcu zabity.”