ZAKOŃCZENIE RORAT DLA DZIECI

22 i 23 grudnia odbyły się ostanie roraty dla dzieci. Należy przyznać, że dzieci bardzo aktywnie w nich uczestniczyły. Wiele dowiedziały się podczas nauk ale wykazały się też ogromną wiedzą, którą potrafiły przekazać innym dzieciom zgromadzonym na liturgii. Najpierw ks. Paweł podziękował ks. Adamowi i ks. Grzegorzowi za prowadzenie rorat oraz siostrze Klarze i siostrze Monice. Zostały one obdarowane różańcami z Betlejem. Podczas ostatnich dwóch spotkań nastąpiło rozwiązanie konkursów związanych z uczestnictwem w naukach roratnich. W poniedziałek wybrano najciekawiej własnoręcznie wykonane GOGLE WIARY i wylosowano zeszyt z wykonanymi zadaniami. We wtorek zostały wybrane najładniejsze lampiony też oczywiście własnoręcznie wykonane oraz dzieci, które wypełniły dzienniczki. We wszystkich roratach uczestniczyła i zebrała maksymalną ilość naklejek tylko czwórka dzieci i one otrzymały nagrody. Główną nagrodą za lampion była drewniana szopka prosto z Betlejem. Innymi nagrodami były figurki zwierząt. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały słodkie podziękowanie za uczestnictwo w roratach.