REKOLEKCJE ADWENTOWE 2014

W dniach 14-17 grudnia możemy wysłuchać adwentowych nauk rekolekcyjnych, które prowadzi Ks. Adam Warchoł z Lublina. Ks. Adam prowadzi rekolekcje w naszej parafii już po raz kolejny. Modlitewnym przygotowaniem do rozważań było wspólne odmówienie przed rozpoczęciem Eucharystii Litanii do Wszystkich Świętych. Pierwszym zawołaniem rekolekcjonisty było zaproszenie wiernych do wykorzystania czasu danego nam przez Boga i prośba byśmy go nie zmarnowali. Tematyka nauk będzie kontynuacją rekolekcji wielkopostnych, czyli rozważania Dekalogu. Kolejno: w poniedziałek: przykazanie IV „czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój da tobie” szczególnie spojrzenie od strony obowiązków rodzicielskich; we wtorek : przykazanie V „nie będziesz zabijał”, bardzo aktualne w dzisiejszych czasach, w którym wiele jest dyskusji na temat aborcji, eutanazji, in vitro, nałogów; w środę przykazania VI i IX „nie będziesz cudzołożył”, „nie będziesz pożądał żony bliźniego twego”: temat bardzo potrzebny w tak bardzo rozseksualizowanym teraźniejszym świecie. Nauki będą głoszone od niedzieli w czasie każdej Mszy św., a w dni powszednie na Mszach św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. Z sakramentu spowiedzi będzie można skorzystać we wtorek i środę od godz. 6:30 i od 16:00. Natomiast w Śliwniku nauki będą głoszone także w poniedziałek w czasie Mszy św. o godz. 1700, a spowiedź od godz. 1630. Polecajmy rekolekcjonistę i wszystkich spowiedników naszym modlitwom prosząc o światło Ducha św.