SAKRAMENT BIERZMOWANIA

11 grudnia 2014 roku o godz. 17:00 odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez szprotawską młodzież. Grupę 120 kandydatów przygotował ks. Grzegorz. Każdy kandydat miał zawieszony na szyi krzyż. Sakrament został udzielony podczas uroczystej Eucharystii, którą celebrował ks. Biskup Tadeusz Lityński. Na początku rodzice kandydatów poprosili jego ekscelencję o udzielenie sakramentu swoim dzieciom. Potem poprosił ks. Proboszcz. Okolicznościowe kazanie wygłosił celebrans eucharystii ks. biskup. Rozpoczął od pytań zadanych ks. Grzegorzowi. Pytał czy ksiądz pamięta dzień swojego bierzmowania, kto udzielił, jakie imię wybrał. Następne słowa skierował już do samych kandydatów. Mówił, że nastąpi teraz w ich życiu zmiana duchowa, którą poprzedzały stacje: Chrzest, spowiedź, komunia, Eucharystia, katecheza, konferencje i inne formy przygotowań duchowych. Ostrzegł też, że świat zewnętrzny nie będzie ułatwiał życia w Duchu św. Podobnie było z apostołami, którzy po zesłaniu Ducha św. zostali posłani do niechętnego im świata żydowskiego, który nie uznawał wiary w Syna Bożego, a świat helleński nie uznawał wiary w jednego Boga. Gdyby nie obecność Ducha św. szerzenie Ewangelii przez apostołów nie byłoby możliwe. Teraźniejszy świat także podważa prawdę Ewangelii i żeby ją głosić potrzebna jest moc Ducha św. Zaprosił młodych ludzi do czerpania ze światła Ducha św. w swoim życiu: modlitwie, wyborów drogi życiowej, przyszłym małżeństwie, życiu rodzinnym. Wezwał też młodzież do tego, aby idąc w życiu zostawiała za sobą tylko dobre ślady. Następnie Biskup zapytał: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci odpowiedzieli : „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” Wszyscy zebrani kapłani, którzy przybyli z dekanatu wspólnie odmówili modlitwę za młodzież . Po modlitwie biskup podchodził do każdego i udzielał sakramentu. Świadek kładł prawą rękę na ramieniu kandydata; kandydat trzymał w obu rękach przed sobą karteczkę z informacją o Patronie. Biskup kreślił olejem krzyżma znak krzyża na czole mówiąc: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.” Bierzmowany odpowiadał: „Amen.” Młodzież aktywnie włączyła się w uczestnictwo Eucharystii: wykonała czytania, zaśpiewano psalm, procesyjnie przyniesiono dary ołtarza, odczytano wezwania modlitwy powszechnej. Oprawę muzyczną zapewnili: Mieczysław Ganowski – organy; Julia Buchowska (śpiew i gitara); Agnieszka Wiktor (skrzypce). Na zakończenie młodzież podziękowała za otrzymany sakrament wręczając biskupowi symbolicznie bukiet kwiatów. Z ust biskupa usłyszeliśmy, że dzisiaj nasza parafialna wspólnota została przez moc Ducha św. umocniona i odmłodzona.